Rządowy projekt ustawy o sygnalistach – podsumowanie

Prace nad rządowym projektem ustawy o ochronie sygnalistów najprawdopodobniej zmierzają ku końcowi. Niestety nie jest znany ostateczny termin zakończenia wyznaczonych działań, ale aktualnie trwają konsultacje nad drugim projektem.

Co zakłada projekt polskiej ustawy?

Polska ustawa w wielu kwestiach powiela zapisy znajdujące się w dyrektywie PE i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Wymagania tam zawarte dotyczące kanałów wewnętrznych są właściwie doprecyzowane. Polski ustawodawca nie pokusił się o zmianę zakresu przedmiotowego. Rozszerzył go tylko o przepisy prawa polskiego regulujące wymienione dziedziny działalności. W drugim projekcie ustawy poszerzono zakres podmiotowy. Wśród wymienionych osób mogących zgłaszać naruszenia wymieniono pracownika tymczasowego, praktykanta, funkcjonariusza np. Policji, ABW, AW itp. oraz żołnierza zawodowego. W projekcie nie dopuszczono również przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

Kanał wewnętrzny według drugiego projektu ustawy

W tej kwestii doprecyzowano podmioty, które zobowiązane są do utworzenia kanałów wewnętrznych przyjmowania zgłoszeń. Są to podmioty prawne, dla których wykonuje pracę co najmniej 50 osób. Procedura przyjmowania zgłoszeń musi być konsultowana z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. A sama procedura wewnętrzna wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Zgłoszenia wewnętrzne można przyjmować ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej. Okres przechowywania danych pozyskanych ze zgłoszeń wewnętrznych to 12 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych.

Kanał zewnętrzny według drugiego projektu ustawy

Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zobowiązany jest ustanowić Rzecznik Praw Obywatelskich i określone podmioty publiczne. Doczytaj na https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. Przyjmować zgłoszenia może RPO, ale instytucja ta nie wykonuje działań następczych, a jedynie przekazuje je do innych organów publicznych kompetentnych w swoich dziedzinach.

Zgłoszenia zewnętrzne można przyjmować ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej. Organ publiczny przechowuje dane dotyczące zgłoszenia przez okres 15 miesięcy, a RPO przez 12 miesięcy.

Czekamy zatem na ostateczny kształt polskiej ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *